Nul is niet altijd niks 

26-06-2018

Afgelopen week stond er in De Volkskrant een stukje met als titel: ‘Wat heb ik aan een nulurencontract?’.  Intrigeerde me. Antwoord was verhelderend, je hebt er in ieder geval veel meer aan dan dat ik dacht, zoals recht op doorbetaling bij ziekte, vakantiegeld en vakantiedagen. Dat wist ik niet, dat is in ieder geval niet niks. Wat ik ook niet wist is dat er in Nederland bijna een miljoen mensen als oproep- of invalkracht werken, zonder vaste uren.

Soms is dit een opstapje naar vast werk (zo ben ik in ieder geval jaren geleden in Rijksdienst gekomen, als oproepkracht), voor anderen is het prettig als bijbaan, voor weer anderen is het een noodzakelijk kwaad omdat ze anders helemaal geen inkomen (genoeg) hebben.

Na zes maanden enigszins regelmatig werken heb je het recht om een vast aantal uren te gaan maken, met een doorbetalingsplicht van de werkgever. Dat is ook niet niks, maar dan heb je geen nulurencontract meer. Beetje jammer dat er, volgens dit bericht, geen sanctie staat op het niet nakomen van deze verplichting, waardoor veel mensen vele jaren op een nulurencontract blijven werken. Kan ik me wel iets bij voorstellen, je kunt toch moeilijk met de vuist op tafel slaan als je afhankelijk bent van de ‘goedheid’ van de werkgever om je de komende tijd wel of niet in te plannen.

 

Dit zou wel een mooie taak zijn van de Ondernemingsraad, om na te gaan hoe er wordt omgegaan met de nulurencontracten. Weet niet zeker of er heel veel grotere bedrijven met deze constructie werken, of dat het met name in de kleine horeca is. Begreep al wel van een eigen zegspersoon dat het ook in de zorg voorkomt. Misschien een mooi onderzoekje voor de rustige zomermaanden, om eens te onderzoeken hoe het bij jullie is geregeld?

 

Wat niet vermeld stond in het krantenartikel is of je, met een nulurencontract, ook in de Ondernemingsraad zou kunnen komen. Zou er haast weer een kwisvraag van maken. In artikel 6 WOR staat dit geregeld. Kernwoord hierbij is ‘werkzaam’, zowel voor het actieve als passieve kiesrecht. Geeft een boel ruimte. Grappig is overigens vaak wel de uitleg die aan bepaalde begrippen wordt gegeven. Bij ‘werkzaam’ gaat het er, blijkens de uitleg in mijn favoriete uitlegboek van de WOR, niet om of je daadwerkelijk ook werkt, maar of je een arbeidsovereenkomst of aanstelling hebt in het bedrijf. Hierbij blijkt ook maar weer dat nul niet niks is. En zo zou je haast door je te kandideren voor het OR-lidmaatschap van je nul uren af kunnen komen, want een OR-lid heeft het recht om tijdens werktijd te medezeggenschappen.  Zijn er OR-leden die dit lezen met een nulurencontract? Of is er kennis van nulurencontractanten in de medezeggenschap? Ik ben er wel benieuwd naar.

 

Een hele mooie zomer gewenst, zonder al te veel overwerk en stress.

 

Deze column is op 26 juni 2018 gepubliceerd op www.ornet.nl 

vorig berichtvolgend berichtNaar bovenTerug naar overzicht