OR - Platform 

Als medezeggenschapper werk je voor je eigen organisatie.

Hier haal je je betrokkenheid ook uit. Dat is mooi. 

 

Een nadeel kan zijn dat je wel erg bezig blijft met het bekende, dat er weinig vernieuwing en reflectie plaats vindt. Veel medezeggenschappers die ik ken vinden netwerken moeilijk. Daarom heb ik OPENoOR opgericht.

 

OPENoOR

Een multimediaal MedeZeggenschapsplatform in vele vormen (LinkedIn, Twitter, www maar ook als open ruimte) om medezeggenschap in de breedste zin te bevorderen.

 

Met #OPENoORLive organiseer ik op onregelmatige basis laagdrempelige (goedkope, bij voorkeur gratis) dagdelen, die mee kunnen worden genomen als scholing. De samenstelling van de organisatie wisselt: als er een enthousiaste Medezeggenschapper is, dan kunnen we een #OPENoORLive in de steigers zetten. 

Naast informatie / kennis opdoen is ook het netwerken hierbij van belang. Hoe kan de medezeggenschap sterker worden? Veel kan je leren van de ander.

De LinkedINgroep OPENoOR is met name bedoeld als een discussie- en informatieuitwisselingsplatform.

Alle thema’s kunnen de revue passeren: relatie met bestuurder, communicatie met de achterban, onderlinge verhoudingen, hoe om te gaan met de wet, .... .

 

#OPENoORLive kan door heel Nederland georganiseerd worden, bij voorkeur op de werkplek van één van de deelnemende medezeggenschappers, zodat de kosten minimaal kunnen zijn.

 

Adressen: www.openoor.net; info@denieuwegrens.nl; @openoor; http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=3801935 

 

 


Sectoraal OR-Platform

Een andere mogelijkheid voor netwerken is een sectoraal OR-platform op te richten. Hierbij kunen op regelmatige basis (bijvoorbeeld twee keer per jaar) vertegenwoordigers van verschillende OR-en uit een bepaalde sector bij elkaar komen.
Al naar de behoefte kan hierbij een uitwisseling van de dagelijkse zaken plaatsvinden of een bepaald thema bij de kop worden genomen.

Dit soort initiatieven lopen vaak stuk op continuïteit.

Daarom wil ik, vanuit De Nieuwe Grens Trainingen, graag hiervoor de begeleiding en het secretariaat verzorgen. Voor verdere informatie kan ik een keer komen praten.