Coaching & advies 

Wandelen met De Nieuwe Grens, meer dan een stap vooruit!

 

WANDELEN VOOR TEAMS


MISSIETOCHTEN 

De laatste tijd ben ik er steeds meer van overtuigd geraakt dat veel trainingen, bewustwordings- en veranderingsprocessen niet in een klas- of trainingslokaal gegeven zouden moeten worden, maar (grotendeels) in de vrije natuur.

Als het lichaam in beweging is, werkt de geest ook vaak op een goede, vrije manier. Je kunt ook letterlijk buiten de begaande paden treden, wat de nodige andere inzichten kan geven.

Hiervoor heb ik de Missietocht ontwikkeld, speciaal bedoeld voor teams die een verandering / ontwikkeling door moeten of willen gaan maken en vragen hebben over nut, noodzaak, doel of richting.

 

Er zijn twee soorten Missietocht, waarvan de grote lijnen steeds dezelfde zijn.


De grote zoektocht, in de Klompenwaard (bij Doornenburg) of in de Lobberdense Waard (bij Pannerden)

We beginnen deze met een korte plenaire bijeenkomst, om de kaders én de beginvraag duidelijk te stellen. Daarna gaan we in kleine groepjes (2-3 personen) wandelen / struinen en proberen antwoorden te vinden op de beginvraag. De groepjes houden elkaar wel in het oog, zodat we op gezette tijden even bij elkaar kunnen komen om de resultaten kort plenair met elkaar te delen. Hieruit volgt dan weer een vervolgvraag, steeds weer, totdat we terugkomen bij het beginpunt. Hier vatten de gevonden inzichten samen en bepalen gezamenlijk de benodigde vervolgstappen.

Deze tocht kan worden gehouden in een dagdeel, maar ook in een dag.

 

Struinen door de Strangen, in de Gelderse Waard (vanuit Zevenaar)

Deze wandeling van 15 kilometer gaat door De Rijnstrangen, een natuurgebied in De Poort van Gelderland, daar waar vroeger de Rijn het land binnen kwam, waar een heel mooi ‘struinpad’ is uitgezet. Daar gaan we lopen, door de natuur, over koeienpaden en dijken, langs waterlopen, beverburchten, gemalen en ganzen.

Je loopt samen, praat samen, om het half uur met iemand anders, om verder te komen in dat waar het team nu mee bezig is. Door er over te vertellen, door de vragen hierover van anderen, door de tijd die je hiervoor moet nemen, door allerlei mentale zijpaden (die bij elk duo anders zullen zijn), door al deze omstandigheden zul je bij terugkomst een antwoord hebben. Ik garandeer niet dat dit hét antwoord is, maar het is wel een antwoord. 

 
Deze tocht duurt 2 dagdelen en is inclusief een lunch.

 

Bij beide tochten loop ik mee, zal af en toe interveniëren, informatie geven over de omgeving (over geschiedenis, de natuur en het landschap). Daarbij vestig ik de aandacht op natuurlijke fenomenen, die van invloed kunnen zijn op het beantwoorden van de vragen van de groep.

De exacte inhoud van de dag wordt in onderling overleg bepaald.

Het is ook mogelijk dit concept in andere gebieden uit te voeren. Hierover moeten wel afspraken gemaakt worden.

 

Wat vonden de deelnemers?

Heel leuk qua actieve werkvorm, veel prettiger dan met een team aan tafel brainstormen. Carine, Candea College, 2015

 

Veranderingen binnen een organisatie vragen om “denkruimte”. Waar staan we, maar vooral waar willen we naar toe en hoe krijgen we dat voor elkaar? Je kunt natuurlijk met elkaar om een vergadertafel gaan zitten, maar het is verfrissend om de geest te laten waaien. Servaas geeft je hier op zijn missietochten letterlijk en figuurlijk de ruimte voor. Wat mij betreft zeker een aanbeveling! Paul, Candea College, 2015

 

Ik wil je nogmaals hartelijk danken voor de professionele en mooie training. Mijn team was zeer tevreden. Susanne, Candea College, 2015

 


WANDELEN VOOR INDIVIDUEN

(al dan niet in groepsverband)


Het Piramidepad

Samen met Stefan Posthuma van De Piramide aan de Waal in Gendt organiseer ik ook uitgebreide, 2-daagse wandeltochten door het healing landscape van De Gelderse Poort. In totaal is de tocht ongeveer 40 kilometer.

Dit kan zijn in open inschrijving, maar ook voor teams.

Hiervoor hebben we het Piramide-pad ontwikkeld: een route met als scharnierpunt de zogenaamde Kop van Pannerden, de splitsing van Rijn en Waal.

Tijdens het wandelen over het Piramidepad (dat grotendeels struinen door de uiterwaarden is) kunnen wij een programma op maat maken, met oefeningen (lichamelijk, mentaal, spiritueel) en opdrachten.

Het landschap zal hierbij steeds een belangrijkrijke rol spelen.

 

Struinen door de Strangen

Ten minste 1 maal per seizoen organiseer ik Struinen door de Strangen, ook als loopbaanpad.

Tijdens een wandeling van ruim 14 kilometer over het Rijnstrangenklompenpad, grotendeels door weilanden en over kleine, onverharde paden, behandelen we de vraag die jij hebt. Soms met 2-en, maar liever met een groep van maximaal 8 personen. De vraag kan over alles gaan, maar bij voorkeur wel gerelateerd aan werk.

Dit loopbaanpad kan ook als (wandel)coachtraject ingezet worden. Hiervoor is het ook mogelijk om de route in te korten tot een wandeling van ongeveer 2 uur.

 

Neem voor tarieven en mogelijkheden vrijblijvend contact met me op via info@denieuwegrens.nl of 06 - 4615 1597.


Kijk voor actuele informatie over wandelcoaching door De Nieuwe Grens Trainingen ook op www.facebook.nl/missietochten 

 

 

WANDELKALENDER 2020

Struinen door de Strangen, een dag wandelen met zicht op de seizoenen. 

Vertrek en aankomst bij Buitengoed De Panoven in Zevenaar.                          

Zaterdag 21 maart 2020  Voorjaar

Zondag 21 juni 2020  Zomer

Maandag 21 september 2020 Herfst 

Maandag 21 december 2019  Winter

 

COACHING & ADVIES BIJ MEDEZEGGENSCHAP

Vaak zie je dat de goede voornemens, gemaakt tijdens een training, na korte tijd weer vervliegen in de waan van de dag. Soms zijn ze ook moeilijk waar te maken in de alledaagse werk-elijkheid. 


Groepscoaching is in dit soort gevallen een goede methodiek. Het is te zien als ‘training on the job’, waarbij je vanuit de medezeggenschapspraktijk leert. Hierbij valt te denken aan de OR-vergadering, het behandelen van een advies- of instemmingsaanvraag of het overleg met de bestuurder. Hierbij zal ik observeren, feedback geven en komen met praktische verbetertips.

 

Individuele coaching is ook een optie, waarbij de leervraag van de gecoachte uiteraard voorop staat.

 

Bij complexe aanvragen of in acute crisissituaties kan ook een adviestraject worden gevolgd. Dit is, meer dan bij coaching, gericht op de inhoudelijke begeleiding van de groep.

In het uiteindelijke werk zullen wel de inbreng en de ideeën van de OR de boventoon voeren.

Gedurende het hele traject zal kennis en vaardigheid op de groep worden overgedragen.

Na een intake, met daarbij doel, tijdsbesteding en wijze van werken, kan voor elk traject een offerte worden opgemaakt. 

 

Bij coaching en advies zal wel BTW in rekening worden gebracht.