Thematische trainingen / Specials / Anders 

SPECIALS VOOR OR-en VAN GEMEENTEN

Nadat ik voor A+O Fonds Gemeenten het Vragenboek voor de Verkiezingen heb geschreven (2011) en geredigeerd (2014), zijn er een paar onderwerpen die voor mij zijn blijven hangen. Zij zijn bijzonder, wat inhoud betreft maar ook wat sector betreft.

Dit is bijvoorbeeld de verhouding tussen Gemeenteraad en Ondernemingsraad. Vanuit de WOR komt het gezegde: als de Gemeenteraad spreekt, dan zwijgt de Ondernemingsraad. Maar is het niet van belang dat de OR spreekt met politici, voordat er besluiten worden genomen? Is dat niet in het belang van de gemeentelijke organisatie? 

Deze verhouding komt sterk tot uiting bij de huidige bezuinigingen bij de lagere overheden. Wat kan de OR daar mee doen?

Tenslotte is een belangrijk thema bij gemeenten intergemeentelijke samenwerking al dan niet leidend tot herindeling, gedeeltelijke fusie en één gemeentelijk apparaat voor meerdere gemeenten. 

Met deze themathiek wil ik graag met ondernemingsraden op onderzoek gaan naar de grenzen van de eigen (on)mogelijkheden. Deze onderwerpen lenen zich ook bij uitstek voor samenwerking tussen meerdere OR of OR-leden van samenwerkende gemeenten (of van gemeenten die samenwerking beogen).

Graag wil ik met u hierover in gesprek komen om tot een zinnig programma te komen.

 

Het OR-JAARVERSLAG

Het Jaarverslag op maat

Veel OR-en hebben moeite met het schrijven van het Jaarverslag. Dat is jammer, want het is een mooie mogelijkheid om terug te kijken op wat je had willen doen als OR, wat er is gelukt, waar het tegenvalt en waarom dat zo is gekomen. Ook is het een moment om aan je collega en bestuurder inzicht te geven waar je voor staat. Tenslotte is het ook nog een verplichting uit de WOR.

Als je het OR-Jaarverslag wel belangrijk vindt, maar opziet tegen het zelf schrijven ervan, dan is het mogelijk om dit door mij te laten verzorgen. Hiervoor wil ik graag een interview met een (beperkt) aantal OR-leden. Verder maak ik gebruik van de schriftelijke informatie van het afgelopen jaar.

Basis voor het OR-Jaarverslag is een standaard Format, uiteraard aan te vullen naar gelang de eigen situatie.

Ik maak hiervoor vrijblijvend een offerte, op basis van jullie wensen. 

 

 

 

DE KRACHT VAN HARMONIE

Het maken van klank, ritme en muziek is al eeuwen een effectieve manier om tot samenhang te komen. Denk aan nationale hymnes, koorzangen in kloosters en doedelzakspelers in het leger. Of dweilorkesten bij schaatswedstrijden, fanfares bij optochten en een slaapliedje voor de baby. Muziek inspireert en zorgt voor harmonie. 

    ‘De Kracht van Harmonie’ is een teambuildingsprogramma voor iedereen, muzikaal of niet. Samen met professionele muzikanten zoeken de deelnemers als groep hun weg naar het eindproduct: een uitvoering. Het hoogtepunt van samenklank! Dit alles onder deskundige leiding.

    Wat gaat er klinken? Zijn het de stemmen van het team, in een zelfgeschreven rap? Is het een popsong of een klassiek koorwerk? Ook het gebruik instrumenten is mogelijk, van triangel tot vleugel. Of zijn het geluidsfragmenten, samengesteld tot een compositie en door een professioneel ensemble ten gehore gebracht? De belangrijkste grens vormt de eigen fantasie.

 

   Er is geen standaard programma, want er is geen standaard team. In het voorgesprek wordt besproken wat wenselijk en mogelijk is. Op basis daarvan wordt bekeken hoe het programma gaat worden, wie er voor begeleiding nodig is, welke locatie gebruikt kan worden en welke instrumenten geregeld moeten worden.

    Kosten: De prijs is van afhankelijk van het programma.