Maatwerk trainingen 

Als je kiest voor een maatwerktraining ga ik, na een intakegesprek, aan de slag om het programma te schrijven.

Ik vind het belangrijk om dicht bij de groep te blijven, maar er moet natuurlijk ook iets geleerd worden. Daarom probeer ik ook buiten de comfort zone van de groep te komen: wrijving geeft immers energie.

 

In de loop van de jaren heb ik ontdekt dat ik een, wat je noemt, vrij generalistische trainer ben. Weet van veel heel wat.

Van een deelgebied weet ik heel veel: dat is van medezeggenschap in de overheidswereld (zowel bij Rijk als bij de decentrale overheid) en van het Primaat van de Politiek.

 

Soms zijn er echter ook andere specialisten nodig. Die wil ik dan ook graag inzetten. Hierbij kan ik putten uit een groot netwerk. Hierin zitten collega-trainers , maar ook acteurs, logopedisten, personeelsfunctionarissen, wetenschappers, musici, dirigenten ....

Dit zal uiteraard in onderling overleg gaan, maar het zal altijd ten dienste van het leerproces.

Maatwerktrainingen kunnen, zoals de naam zegt, ontwikkeld worden voor elke gewenste groepsgrootte en elke gewenste tijdsduur.

Indien het om een OR gaat, dan zal dit in samenwerking met de Merlijngroep zijn.

Op basis van de behoefte wordt een plan met een offerte opgesteld.

 

Door de certificering door het CRKBO kunnen werktrainingen tegen een 0% BTW-tarief worden gegeven.