Visie op trainingen 

Het begrip training is aan verandering onderhevig. Vandaar dat ik het eigenlijk liever samen werken noem. Anderzijds is het wel een bekend begrip. Vandaar dat ik het vaak door elkaar gebruik.

 

Graag werk ik samen met ik groepen, die betrokken zijn bij collega’s, bij de organisatie en bij zichzelf.

Graag werk ik samen met groepen die op de een of andere wijze met medezeggenschap bezig zijn. 

Graag werk ik met groepen die bezig willen zijn met meer dan alleen produktie draaien. Groepen, die open staan voor eventuele verandering, die open staan voor zelfonderzoek.


Bovenal werk ik graag met groepen die bereid zijn om bekende kaders nader te onderzoeken en te kietelen.

Belangrijk bij dit samen werken vind ik het zoeken naar de grens: van jezelf, van de groep, van het bedrijf, van de wet- en regelgeving, van de medezeggenschapspartner. Het hoeft niet altijd meer of beter, maar wel bewust van je eigen positie.

In mijn begeleiding probeer ik deze grens zo dicht mogelijk te benaderen. Essentieel is hierbij de leer- of hulpvraag. Wat wil je bereiken, waar zit je mee?

Om die vraag helder te krijgen kom ik bij voorkeur eerst langs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Als wij bij elkaar passen en als het duidelijk is dat wij elkaar wat kunnen en willen bieden, komt de vraag hoe we dat vorm gaan geven.

Vaak zal dit iets als een training zijn. Een training biedt de groep kennis, in de materie maar vooral in elkaar. Kennis in de wijze waarop de groepsleden denken, in de manier waarop de gedachten naar voren worden gebracht. Tevens biedt een training gemeenschappelijkheid; je werkt samen aan ontwikkeling, oplossingen of nieuwe vragen.

 

Een training zou als een jas moeten zijn, die als gegoten zit op het moment dat je ‘m aantrekt. Een training is echter pas effectief als de jas in een andere situatie ook past.

 

Als de groep wil, dan werk ik eigenlijk het liefst in de open lucht, in de uiterwaarden van de grote rivieren. Zeker als het gaat om het zoeken van een visie, een stip aan de horizon, het vinden van de frictie in de groep. Dan is het buiten zijn, het wandelen en praten, het onderzoeken voor mij een ontspannen manier, waarbij grote inspanningen veel resultaat op kan leveren.