Visie op medezeggenschap 

Begin 2009 ben ik, Servaas Beunk, gestart met De Nieuwe Grens Trainingen. Eerst heb ik wel een stevige basis gelegd van bijna tien jaar medezeggenschap in de praktijk (bij de IND) en daarna vijf jaar medezeggenschap als trainer/adviseur (bij FNV Formaat).
Vanuit die basis komt mijn visie naar boven.


Medezeggenschap is een groot goed. De mogelijkheid om invloed uit te oefenen op dat wat je belangrijk vindt: je werk, de school van je kinderen, de kwaliteit van de zorg, de hoogte van het loon, de algemene solidariteit.


Medezeggenschap vindt plaats bij ondernemingsraden, onderdeelcommissies, cliëntenraden, personeelsvertegenwoordigingen, medezeggenschapsraden, vakbondsgroepen.


Veel mensen houden zich bezig met medezeggenschap, uit oprechte betrokkenheid of om zinnig bezig te zijn. Medezeggenschappers praten vanuit kaders met bestuurders. De kaders bestaan uit wet- en regelgeving, uit algemene omgangsvormen, uit eigen aardigheden van de sector, uit voorstellingen van hoe het zou moeten. Bestuurders hechten soms wel en soms geen waarde aan medezeggenschap.


Allemaal factoren die de invloed van de medezeggenschap bepalen.
Kan de invloed worden vergroot, met deze mensen, in deze omstandigheden, binnen deze kaders? Rondom deze vragen draait mijn visie.