Portfolio 

Klanten (in heden en verleden):

Medezeggenschap

OR HotITem, Amsterdam

OR gemeene Waadhoeke

OR gemeente Putten

Arbo Commissie OR gemeente Putten

OR Nedcon, Doetinchem

OR REISinformatiegroep bv, Utrecht

OR Juvans, Den Bosch

OR SC MER, Echt

OR Kunstwerk!, Zevenaar

OR Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming,

      Ministerie van Veiligheid en Justitie, Den Haag

BOR Waadhoeke, Friesland

OR Arcadis dienst Gebouwen, Arnhem

OR Woningstichting Maasvallei, Maastricht

OR Gemeente Someren

OR Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), oa Zoetermeer

OR Aafje, Rotterdam

OR Haarlem Effect, Haarlem

OR DPZ gemeente Den Haag

OR gemeente Leeuwarden

OR Directie Wonen, Bouwen en Integratie, Ministerie van  

      Binnenlandse Zaken, Den Haag

OR gemeente Westervoort

COR en OR-en gemeente Utrecht

OR Castel Groep, Amsterdam / Groningen

OR Outokumpu, Aalten

OR gemeente Eindhoven

PVT Deelgemeente Rotterdam Centrum

OC Samenleving, gemeente Apeldoorn
OR Patrimonium Woonstichting, Veenendaal
OR De Kompanjie
OR en GO gemeente Moerdijk

OR Dienst Werk en Inkomen (DWI), gemeente Amsterdam

OR Beleidskern, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en      

      Innovatie (EL&I), Den Haag

MR De Driehoek, Aerdt

MR De Tragellijn, Lobith

 

Sinds 2018 werk ik samen OR Academy (www.or-academy.nl). Ik verzorg hier open-inschrijvingstrainingen, waaronder Nieuw in de (W)OR.

 

Teamontwikkeling / uiterwaardensessies:

Team OBS De Toermalijn, Duiven

Team Notariskantoor van Schaik, Bemmel

Candea College, Duiven

 

Diverse projecten

Lokaal Belang Zevenaar

Stichting Caleidosz, Zevenaar

De Ideeenfabriek, Doornenburg

 

A+O Fonds Gemeenten

Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN)

SDU Uitgeverij

 

In 2015 heb ik, samen met Stefan Posthuma, de Stichting 3 Oever Festival opgericht. Inmiddels zijn wij de directieleden van dit brede cultuurfestival, dat jaarlijks tijdens het 3e weekend van september in De Gelderse Poort wordt gehouden.

 

Ik ben gecertificeerd door het CRBKO en actief lid van de BVMP (Beroepsvereniging van Medezeggenschaps Professionals).

Tevens ben ik geaccrediteerd trainer voor Belbin Teamrollen.

 

In 2011 heb ik OPENoOR opgericht, een breed platform voor alle vormen van medezeggenschap, zowel virtueel als in het echte leven (IRL) en @openoor (twitter) en als groep in LinkedIn.